Bewonerscommissie ervaring

 

Heeft een bewonerscommissie wel zin?

Als u zich afvraagt of een bewonerscommissie nou wel zin heeft, of dat nou wel wat oplevert, leest u dan de samenvatting van het rapport van de Bewonerscommissie Meerwaldt uit 2002 eens. Of het hele rapport. De link daarheen vindt u onderaan deze pagina.

Heel in het algemeen en kort gezegd, heeft een bewonerscommissie veel meer rechten dan individuele huurders. Een verhuurder dient in haar beleid serieus rekening te houden met vragen en adviezen van een bewonerscommissie. Oftewel: als huurder heeft u veel minder rechten dan een bewonerscommissie. Tegenover die rechten staan uiteraard ook plichten. Dus als u huurt en er in uw wooncomplex geen bewonerscommissie fungeert, doet u zichzelf behoorlijk te kort…


De Bewonerscommissie Meerwaldt

De Bewonerscommissie Meerwaldt vertegenwoordigde van 2001 tot medio 2016 het woningcomplex Meerwaldt en was aangesloten bij het Huurdersplatform Palladion, de koepelorganisatie van bewonerscommissies in het werkgebied van woningcorporatie De Alliantie Amsterdam. In die jaren produceerde de Bewonerscommissie Meerwaldt 79 nieuwsbrieven voor de huurders in dit complex.

Die bewonerscommissie ontstond rond 2001, toen de woningen te koop waren aangeboden. De 24 eengezinswoningen in het complex waren in 1985 gebouwd als leerobject, met name voor energiebesparing, maar ook als experiment om met speciaal bouwmateriaal op de bouwkosten te besparen. Drie bewoners namen na het verkoopaanbod het initiatief voor een enquête naar de staat van onderhoud – want, tja: wát ga je misschien kopen??? Zij rapporteerden hierover geheel op eigen kracht aan De Dageraad, de toenmalige eigenaar van de woningen.

Dit leidde tot een flinke inhaalslag, vooral voor de gevelafwerking, de kruipruimtes en de verwarmingssystemen. De vinklijst waarmee de bewonerscommissie de voortgang bijhielde, bevatte heel wat aandachtspunten. Bewoners en bewonerscommissie participeerden bij dit project intensief en vaak tot en met het niveau van meebeslissen. De Nederlandse Woonbond ondersteunde het project onder meer met een Energie Prestatie Advies (EPA). In de tussentijd trok De Dageraad het verkoopaanbod in. In die zelfde tijd evolueerde de initiatiefgroep tot bewonerscommissie.

Toen dat inhaalproject niet meer alle energie opeiste, kwam het aspect leefbaarheid meer in de aandacht. Najaar 2006 richtte de aandacht zich daarbij vooral op de parkeerdruk, waarover u elders op deze site kunt lezen.


Doelstelling van de Bewonerscommissie Meerwaldt – en beperkingen…

De bewonerscommissie hanteerde als doelstelling: veilig, gezond en comfortabel wonen voor alle bewoners, tegen een redelijke en betaalbare prijs, leefbaarheid dus. Waar deze bewonerscommissie helaas geen winst bleek te kunnen boeken, is het terrein van woonoverlast. En dat:


Overlast en illegale onderhuur

Waar woonoverlast gedoogd wordt, gaat leefbaarheid verloren. Overlast stimuleert, zet op z'n minst de deur wagenwijd open, zeker waar autoriteiten wegkijken of bij conflicten onvoldoende hoor en wederhoor toepassen:

Een Chinese keizer formuleerde ooit een belangrijke basisregel voor het voorkomen van burenruzie: "Alleen waar ruimte en tijd goed geordend zijn, kan vrede heersen". Aldus de overlevering. Naast lokale overheden hebben juist woningcorporaties hier een verantwoordelijkheid waar het gaat om huurders, omdat zij in grote steden zo veel bezit hebben. Omdat in die grote steden heel veel illegale onderhuur wordt geconstateerd, is een zeer voor de hand liggende maatregel dat bij ernstige of herhaalde overlastsignalen zonder aarzelen zorgvuldig gekeken wordt naar de rechtmatigheid van de bewoning. Zonder dat waant de anonieme illigale onderhuurder zich immers ongrijpbaar, intouchable, en wordt de verhuurder wellicht ongewild de facilitator van ellende…

Illegale onderhuur: zeker als je een bedrijf hebt, moet je minstens de verhuurder, de Gemeentelijke Basisadministratie, de Kamer van Koophandel, wellicht de politie, en zeker je buren misleiden – iemand vergeten…? Op 13 februari 2019 hadden het FD, NRC, AT5, BinnenlandsBestuur, MetroNieuws, NOS en andere media hierover uitgebreid bericht.

Diverse huurvoorwaarden en bepalingen in het Burgerlijk Wetboek bieden gerichte handvatten. Nu de handhaving nog. Die is op zo veel terreinen in Nederland een zwaar verwaarloosd gebied. Helaas, wie goed rondkijkt, kan in diverse sectoren zien dat handhaving net als onderhoud en reparatie een lagere status heeft dan nieuwbouw. Carla Rus schreef in haar essay over de Slag om de Schelde (TROUW, 4 april 2015) hoe dit statusprobleem in de Tweede Wereldoorlog de Zeeuwse bevolking is opgebroken, en hoe dit ook een rol speelde bij Montgomery's falende prestigeproject Market Garden bij Arnhem. Voor Amsterdam Nieuw-West wees wijlen Hein de Haan meermalen op de naar zijn idee ernstige en doelbewuste verwaarlozing van vooral de huurwoningen.


Samenstelling van de Bewonerscommissie Meerwaldt

De bewonerscommissie bestond tot 23 oktober 2007 uit Fred Vos en Arnold Paalvast. Wegens verhuizing – vanwege ernstige woonoverlast – gaf Fred Vos zijn functie als penningmeester per 23 oktober 2007 op. Contactpersoon voor de bewonerscommissie was tot medio 2016: Arnold Paalvast. Hij legde zijn functie na zestien jaar neer vanwege ernstige woonoverlast.

Over de vele verschijningsvormen en aspecten van bewonerscommissies: kijk op de Nederlandse Wikipedia


Verdere interessante links:

Huurdersplatform Palladion
Het rapport over de staat van onderhoud, januari 2001
Samenvatting van het rapport en nawoord, januari 2001 - maart 2008
Over leefbaarheid
 naar het begin van de pagina      terug