19 januari 2010 – Inspraakreactie Couperusbuurt


Gepubliceerd op 19 januari 2010.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2010, 00.29 uur.

Geachte Raad en alle aanwezigen,

Ik, Andries van Vonno, voorzitter bewonerscommissie Louis Couperusbuurt, sta hier namens heel veel bewoners om ons ongenoegen uit te spreken over het zeer amateuristische verloop van een zo ingrijpende, belangrijke avond op 8 december 2009. Hier werd namelijk de tactiek van verdeel en heers toegepast. Het uit elkaar drijven van mensen die opkomen voor hun recht, het recht van wonen. De schandalige overmacht van beveiliging en zelfs politie. Dit heeft mensen doen besluiten om als honden met de staart tussen hun poten weer terug te doen keren naar hun hokken, zoals jullie raadsleden van de PvdA, VVD en CDA onze woningen vergelijken. De mensen die wel zijn gebleven, een hele grote opkomst trouwens, moesten de klucht die besluitvorming wordt genoemd, volgen op schermen in verschillende zalen, waardoor er geen enkele feeling was met hetgeen wat er zich in de raadszaal afspeelde en degenen in de raadzaal mochten geen emotie tonen, dit werd nog eens sterk bekrachtigd met de politie in de zaal. Hiermee hebben jullie als deelraad, naar mijn mening, de democratie doelbewust de strot afgesneden en is wederom naar voren gekomen dat de bestuurders gewoon maling hebben aan de mening van de burgers.

Vooral fractievoorzitter van de Partij van de Afbraak (PvdA), de heer Rijssel, die als zijn termijn voorbij is een nieuwe carrière kan starten als sadomasochist en/of een acteur in een klucht. Hij houdt er nogal van als de bewoners pijn lijden en probeerde dit op een vrolijk humoristische manier aan de andere raadsleden en bewoners tot uiting te brengen. Op 26 oktober 2009 in het Nova College beweert de heer Rijssel, trouwens te zien en te horen in de reportage "Het verdriet van Slotermeer" van Salto TV, dat er goed geluisterd wordt naar de bewoners en dat de massale opkomst een duidelijk signaal afgeeft dat niet genegeerd kan worden omdat hij is gekozen door de bewoners en er moet zijn voor de bewoners, als PvdA.

Wij vragen steeds: welke bewoners? Want wij zijn dat niet. Geef eens een duidelijk antwoord op deze veel gestelde vraag. Vervolgens wil ik het hebben over het stemmen inzake de besluitvorming door het kleuterklasje, dat PvdA heet. De handen gingen pas omhoog of bleven omlaag als meester Rijssel hier toestemming voor gaf, want ze wisten zelf niet eens waarvoor ze voor of tegen moesten stemmen. Een grof schandaal. Een grote belediging voor de werkelijke arbeiders, die op jullie hebben gestemd. Wij, als bewoners, zullen ons niet bij deze beslissing (schertsvertoning, maar helaas ten koste van de bewoners) neerleggen. Wij delen u ook mede dat er een brief onderweg is met een aantal vragen, waar wij in eisen duidelijke antwoorden te krijgen en eisen ook dat deze beslissing teniet wordt gedaan. Hierbij gaat onze dank uit naar LSG en GroenLinks voor het steunen van onze mooie, groene en vriendelijke buurt. Ik kan nog wel meer dingen aanhalen, maar denk dat jullie dat zelf wel kunnen bedenken en zal de kostbare tijd niet verder in beslag nemen, zodat jullie vrolijk door kunnen gaan met de verdere afbraak van Geuzenveld Slotermeer, waaronder de Sloterplas en het Sloterpark.

Wederom dank ik u voor uw aandacht.

Namens de bewoners en bewonerscommissie Louis Couperus


top


Inspraakreactie vanuit de hofjes bij het haventje


Voorzitter, geachte leden van de raadscommissie,

Ik moet voor mijn geweten even terug komen op de klucht van acht december 2009, juist ja: uw stemgedrag tot definitieve goedkeuring tot sloop van gewilde en... betaalbare woningen.

Het volgende wat ik zeg is alleen bestemd voor hen die vóór de sloop hebben gestemd van deze sociale-huurwoningen.

De bewoners die de dupe gaan worden van uw stemgedrag hebben nooit een eerlijke kans gehad tegen deze monsterlijke, asociale sloop- en deportatieplannen. Zoals de aanwezigen raadsleden behoren te weten is de participatie van aanvang af een farce. Maar alles ging gewoon door. De participatie voldeed volgens u aan de randvoorwaarden. Dus: wat zeiken die paupers, oprotten voor het 'betere soort' bewoners.

Door een glorieuze deelraadverkiezingsuitslag voor de Partij van de Arbeid, zo'n vier jaar geleden, werd zij oppermachtig. De partij met de totalitaire macht van 13 tegen 8 is zonder tegenstand gaan heersen: "Wij maken uit wat u mag denken, wij maken uit wat u van uw woning vindt".

Dit, geachte raadsleden, is voor de met sloop aangewezen ingezetenen in uw gebied hun executievonnis geworden. Dit vonnis noemt de PvdA "pijn lijden". Jawel, pijn lijden voor hun grote zaak en/of het grote geld.

Nogmaals de partij van de absolute afbraak beslist wat goed voor u is. Vanaf 2009 (bij vele bewoners al eerder) overheerst bij ons het Erich Honecker gevoel (DDR-baas van 1971 tot eind mei 1994). Dat is een soort schijndemocratiegevoel. Dus eigenlijk een anti-parlementair, sterk buurtgericht bestuursstelsel, waarbij de wetgevende en de uitvoerende macht zijn opgedragen aan een baas, een alleenheerser, de PvdA, die alleen nog kan worden aangestuurd door de Ulbrichts en Honeckers in de centrale stad en de machtige wooncorporaties.

U vindt het bovenstaande wat gechargeerd?? Welnu, de tot sloop veroordeelde bewoners voelen zich minimaal geschoffeerd.

En nu kom ik op een belangrijk agendapunt dat u vanavond tegen komt.

Bij het lezen van de samenwerkingsovereenkomst Sloterplasgebied kreeg ik steeds meer vragen. Ik houd het voorlopig op één vraag.

Er is een Sloterplasfonds opgericht:

  1. Gemeente Amsterdam: die doet 2 miljoen euro in de pot

  2. Geuzenveld-Slotermeer € 665.000

  3. Osdorp € 665.000

  4. Slotervaart € 665.000

  5. en nu komt het:

Nu is mijn vraag: Wat krijgen deze woningcorporaties daarvoor in ruil?? Immers, voor wat hoort wat. Het zal toch niet zo zijn, dat de toekomstige, verzamelde deelraden de belangen van omwonenden van de Sloterplas nu al bij voorbaat verkocht hebben aan de wolf in schaapsvacht?

Wordt vervolgd.

Een bezorgde tuinstad-/Slotermeerbewoner, heer M. Roelofs.

Voorzitter, raadsleden, hartelijk dank voor uw aandacht.


top