Bewoners over geluidshinder van evenementen


Gepubliceerd op 28 januari 2014

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2014, 17.33 uur.


Bij het stadsdeelbestuur kwamen over de evenementennota van 2013-2014 tachtig bezwaarschriften binnen met in totaal 254 specifieke bezwaren – volgens de telling van de stadsdeelmedewerkers, tachtig mensen met elk één tot negen bezwaren. Verreweg de meeste bezwaren gingen over té veel en té lawaaiige evenementen. Het stadsdeelbestuur heeft tot op 28 januari 2014 vrijwel geen van deze bezwaarschriften gepubliceerd op haar website. Op Meerwaldt.nl (actualiteitenpagina) en de websites van de Vrienden van de Sloterplas en de Vrienden van het Rembrandtpark verschenen wel hun zienswijzen. Later kwamen bij ons nog enkele bewonersreacties binnen, die we hier mochten vermelden.

De namen en adressen van deze bewoners zijn bij de redactie bekend.


Bewoners dicht bij de Haarlemmerweg, voorjaar 2014

Het dit jaar weer afgeven van een vergunning voor de locatie Spieringhorn c.q. de Brettenzone vinden wij ontoelaatbaar omdat:

  1. het hier om festivals gaat waar niet door bands wordt opgetreden maar waar DJ's non-stop muziek draaien met een snelle, harde beat met veel lage tonen. In 2013 trilde de voordeur in de sponning en rammelden de kopjes in de kast, een gesprek voeren in huis was onmogelijk.

  2. een etmaal beats al te veel is, twee dagen achter elkaar is veel te veel. Andere festivals in West duren niet langer dan 1 dag.

  3. het weekend dat de organisatie heeft aangevraagd grenst aan een gewone werk-/schooldag. In de Coronelbuurt wonen veel kinderen die veelal in de dakopbouwen – daar is de herrie het ergst – slapen, of niet…: in het geval van een dancefestival.

  4. de organisatie zich in 2013 niet netjes heeft gedragen: er is een 2e podium opgezet, daar was geen vergunning voor afgegeven en dat heeft naast de overlast die er al was veel extra overlast gegeven. Bovendien is constant de grens opgezocht, pas na klachten bij het Meldpunt Horecaklachten werd ingegrepen.


Bewoner uit Slotermeer Zuid

"Mijn indruk is dat de bewoners hier erg individueel bezig zijn. Het enige is wel dat, als het Loveland Festival aantreedt, men begint te klagen over geluidsoverlast (dB(C)).

Een bewoonster had het advies gekregen om een zienswijze te sturen en in te spreken. Haar reactie was: "Het helpt toch niet…, zij luisteren toch niet naar ons". Ik denk dat de meeste mensen hier er zo over denken. Het lijkt hier in al die jaren getransformeerd te zijn naar het onverschillige. De meesten werken hard en trekken 's avonds de gordijnen dicht.

Door die houding van het stadsdeelbestuur worden de mensen vleugellam gemaakt. Hoe wil het bestuur in godsnaam participeren met de bevolking?"


Bewoonster uit Slotermeer Noord

"De mensen om mijn heen hebben er erge last van. Ik hoor zelf ook dat gedreun, het is geen prettig gehoor en helemaal als je in bed ligt. Daar hoor ik die oude mensen nog het ergste over klagen; ze dreunen gewoon mee en komen niet in slaap. En tegenwoordig is er ook elke zaterdagavond vuurwerk dat tussen 11 en 12 uur afgaat bij de voetbalvelden wegens feesten, maar inderdaad: ze trekken zich er niks van aan. Degenen die vergunningen afgeven moeten maar eens een nacht hier komen slapen, dan kunnen ze horen hoe het klinkt."


Bewoner uit Slotermeer Zuid

"Toen zo'n 8 jaar geleden deze audio-aanslag begon heb ik het jaar daarop, en nu opeenvolgend 7 jaar mijn woning moeten ontvluchten.

Al die jaren zijn wij genoodzaakt te vluchten naar een hotelovernachting buiten Amsterdam. Het zit n.l. zo dat als gevolg van een CVA – hersenbloeding – ik fysiek deze kwelling niet kan doorstaan, de drukgolven zijn te voelbaar in mijn hoofd zodat ik uit mijn woning aan de Sloterplas verdreven wordt.

Mogelijk zijn er meer vluchtelingen?"Onder pedagogen worden verwaarlozing, onachtzaamheid, achteloosheid, onverschilligheid vaak gezien als vormen van mishandeling. naar het begin van de pagina      terug