10 december 2008 – Aan Dovemans oren?

Gepubliceerd op 10 december 2008 15:46.

Laatst bijgewerkt op 11 december 2008, 12:47 uur.


Een buurtbewoonster stuurde ons het volgende gedicht en gaf toestemming het hier te publiceren:


Hoera, vanavond zing ik weer in het koor.

Natuurlijk ben ik er, ik ga ervoor.

Maar terwijl ik huiswaarts rijd, begint de 'nijd'.

Verdorie overal is het weer bomvol.

Kon ik maar fietsen, zat mijn astma mij niet in de weg,

dan had mijn auto 'pech'.

'k Doe al véél met de benenwagen,

zolang ie het kan dragen.

Maar bij vochtige kou, mist en regen kan ik het vergeten, want dan wordt ik ziek; ondanks medicijnen, spray en 'n 'puf'.

Zijn ze bij die deelraad nou zo duf?

Ik trek zo vaak aan de bel,

'horen' ze daar wel?

Want horen en luisteren, is nog een groot verschil.

Kom nou op met die totale Blauwe Zone

of overal betaald parkeren,

dat is wat ik wil of uitgil.

Francis


Francis (pseudoniem) woont in Buurt 3, een stukje buiten de Blauwe Zone.

Het is duidelijk dat Francis' behoefte aan een parkeerregulering vooral is gericht op mobiliteit. Bewoners met een verminderde gezondheid (luchtwegproblemen, slechte knieŽn en dergelijke) hebben behoefte aan een parkeerplaats dicht bij de woning. Dit sluit aan bij de richtlijnen die de Stichting VACpunt Wonen bepleit.

De argumenten van het stadsdeelbestuur voor de verhoging van de parkeertarieven bij automaten zijn gericht op bereikbaarheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid (Westerpost, 10 december 2008, pagina 4). Zoals zo vaak zijn ook hier de doelen enigszins strijdig met elkaar. Bereikbaarheid en mobiliteit overlappen elkaar, liggen in elkaars verlengde maar zijn ook enizgszins strijdig. Veel automobiliteit is strijdig met een streven naar goede luchtkwaliteit. Een snelle en drastische vermindering van de automobiliteit heeft forse economische gevolgen en jaagt veel mensen in de gordijnen. Dus is er de noodzaak voor balanceren, doseren. En dat is nu juist wat niet bepaald herkenbaar was in het beleid van het stadsdeelbestuur van Geuzenveld-Slotermeer van 2008 op dit gebied.


Achtergronden van de parkeeroverlast   >


top